Willen Park, Milton Keynes (EN//PL)

I was supposed to write a review of a book I read long ago, but instead I’m going to share some pictures of a place I went to yesterday, because I’m fascinated by it. //
Planowałam napisać o książce, którą dawno już przeczytałam, ale zamiast tego chcę się z Wami podzielić zdjęciami miejsca, które mnie urzekło.

I read about Willen Park when I was doing one of my module at Open University where I learnt that Milton Keynes is not only known for its big shopping center, but it is also very interesting in terms of its landscape. //
O parku Willen Park przeczytałam na studiach i dowiedziałam się, że Milton Keynes słynie nie tylko z dużego centrum handlowego, ale jest też bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym.

Willen Park is a beautiful and hilly area where you can admire Buddhist Temple with its charming shrine inside and lovely pond outside. I was really amazed that the temple is actually in the park for everybody to visit, as I always consider such places of worship to be inaccessible for ordinary people. //
Willen Park to przepiękny, pagórkowaty teren, gdzie podziwiać można Buddyjska Świątynię, kaplicę znajdującą się wewnątrz oraz nieduży uroczy staw znajdujący sie na zewnątrz świątyni. Byłam naprawdę zaskoczona faktem, że bożnica ta znajduje się w parku, do którego wszyscy mają dostęp. Zawsze takie miejsce kojarzyło mi się z zamkniętym dla ludzi ‘z zewnątrz’ budynkiem.

Opposite the temple there stands a sculpture which commemorates Hiroshima inhabitants who were killed by an atomic bomb in 1945.//
Naprzeciwko świątyni stoi kamienna rzeźba upamiętniająca mieszkańców Hiroszimy, którzy zginęli w wyniku eksplozji bomby atomowej w 1945 roku.

Buddhist Temple/Buddyjska Świątynia

4

Shrine/Kaplica

2

Pond/Staw

1

Sculpture Hiroshima Departed, Ronald Rae/ Rzeźba Ronalda Rae ‘Hiroshima Departed’

3

Another captivating building in the park where Buddhists call for world peace stands on one of the hills and it’s called Peace Pagoda.//
Kolejnym budynkiem, gdzie Buddyści nawołują do zgody na świecie jest Wieża Pokoju stojąca na jednym ze wzgórz parku.

7

8

Apart from Buddhists constructions, there is also a lake and an interesting stone structure called the Medicine Wheel based on the stone wheels built by Native Americans, which were used for different ceremonies. //
Oprócz akcentów buddyjskich, w parku znajduje sie także jezioro oraz interesujący kamienny krąg, wzniesiony na wzór kręgów budowanych przez Indian w Ameryce Północnej, służące do różnych ceremonii.

5

10

9

If you happen to visit this amazing place, I also recommend you to see Tree Cathedral which can be found opposite Willen Park. It is a unique Milton Keynes cathedral ‘built’ by trees planted in the shape of a sanctuary.// Gdybyście kiedyś przybyli z wizytą do tego miejsca, polecam również odwiedzenie niesamowitej katedry, która mieści się naprzeciw Willen Parku ‘zbudowanej’ z drzew, zasadzonych tak, aby kształtem przypominać wielki kościół.